Mikor? Miért? Hogyan?

A könyvelő felbonthatja a szerződést,
  • ha a vállalkozó rendszeresen késve szolgáltatja a könyvelő számára nélkülözhetetlen információkat,
  • ha a cégvezető nem fogadja meg a könyvelő tanácsait, és amikor e-miatt bajba kerül, a szakembert okolja,
  • ha a vállalkozó rendszeresen „elfelejti” kifizetni a könyvelői díjat, minden alkalommal figyelmeztetni kell erre,
  • a cégvezető időnként eltűnik, majd 3-4 hónap elteltével megjelenik egy zsáknyi bizonylattal, régen lejárt felszólító levelekkel, és azonnali megoldást követel a problémáira,
  • ha a vállalkozó rendszeresen kéri a könyvelőjét, hogy „bemondás” alapján kalkuláljon még hozzá számokat a bevalláshoz, azután a bediktált bizonylatok nem, vagy csak részben érkeznek meg a könyvelésre
  • ha a könyvelő úgy dönt, megszűnteti a könyvelési tevékenységét.

 

A vállalkozó is felbonthatja a szerződést,

  • ha a könyvelő nem ad időben megfelelő tájékoztatást a fizetendő adókról, pedig a vállalkozó határidőben leadta a számláit,
  • ha a könyvelő munkaidőben gyakran nem elérhető, és nem hívja vissza a telefonon őt kereső személyt,
  • ha a cégvezető nem kap tájékoztatást az őt érintő változásokról.


Mit tegyünk, ha végül szerződésbontásra kerül sor?

 A határozatlan időre kötött szerződéseket időpontra tekintet nélkül mindkét fél felbonthatja. A könyvelő az addig elvégzett munkájáért felelőséggel tartozik, akkor is, ha ezt nem rögzítik külön írásban. Ha a szerződés írásban köttetett, írásban is kell felbontani, azonban indokolni nem szükséges. A felbontásban megjelölt időpontban érdemes elkészíteni az átadási-átvételi jegyzőkönyvet, melyet mindkét fél aláír. A jegyzőkönyvben az összes olyan dokumentumot fel kell tüntetni, mely átadásra került, és célszerű beleírni, hogy a továbbiakban van-e még valamelyik félnek követelése a másikkal szemben, ha igen, hogyan és mikor teljesül.

A könyvelő csak azokért a bevallásokért tartozik felelősséggel, melyet ő nyújtott be. Amennyiben a vállalkozás következő könyvelője  visszamenőlegesen önrevíziót, pótbevallást eszközöl, azok adattartalmáért már ő felel. Gyakran okoz problémát az adóhivatal részéről történő utólagos ellenőrzés. A későbbi vitákat megelőzendően érdemes a szerződés felbontásakor azt is rögzíteni, hogy a volt könyvelő vállalja-e a cég képviseletét azon időintervallum ellenőrzésében, melyet ő könyvelt, és ha igen, milyen díjazás ellenében.